Giới thiệu

IGCSE English as a Second Language dành cho học sinh đã có kiến thức về tiếng Anh nhưng không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Khóa học phát triển khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh trong nhiều tình huống, nâng cao nhận thức về bản chất của ngôn ngữ và 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, tập trung vào giao tiếp thực tế để học sinh sử dụng hằng ngày… Điều này cũng có thể tạo cơ sở cho việc nghiên cứu ngôn ngữ chuyên sâu hơn, phát triển các kỹ năng có thể chuyển giao để bổ sung cho các lĩnh vực khác của chương trình học.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Part 1: Leisure and travel
1.1 Sports and free time
1.2 Digital life
1.3 Food
1.4 Transport
1.5 Holidays
Part 2: Education and work
2.1 Learning and study skills
2.2 Interviews
2.3 Work
2.4 Communication
2.5 Education
Part 3: People and achievements
3.1 Human achievements
3.2 Organisations and volunteers
3.3 Success and fame
3.4 Medical care
3.5 Healthy lifestyles
Part 4: Our modern world
4.1 Animal life
4.2 The environment
4.3 Feeding the world
4.4 Lifestyles
4.5 Technology

Thành tích học sinh