Giới thiệu

Học sinh khi theo học IGCSE Literature in English sẽ được nghiên cứu văn học bằng tiếng Anh, bao gồm văn bản được viết bằng tiếng Anh gốc và văn bản được dịch sang tiếng Anh từ các nền văn học lớn trên thế giới như Anh và Mỹ. Thông qua môn học, học sinh phát triển khả năng cảm thụ tác phẩm thuộc các thể loại văn học chủ đạo như thơ, văn xuôi và kịch; khám phá các vấn đề rộng lớn và phổ quát hơn; thúc đẩy học sinh hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh, không chỉ gói gọn trong văn học.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Unit 1: Poetry and Prose
1.1 Knowledge of the content of the text – through reference to detail and use of quotations from the text
1.2 Understanding of characters, relationships, situations and themes
1.3 Understanding of the writer’s intentions and methods – response to the writer’s use of language
1.4 Personal response – sometimes directly and sometimes by implication
Unit 2: Drama
2.1 Knowledge of the content of the text – through reference to detail and use of quotations from the text
2.2 Understanding of characters, relationships, situations and themes
2.3 Understanding of the writer’s intentions and methods – response to the writer’s use of language
2.4 Personal response – sometimes directly and sometimes by implication
Unit 3: Drama (Open Text)
3.1 Knowledge of the content of the text – through reference to detail and use of quotations from the text
3.2 Understanding of characters, relationships, situations and themes
3.3 Understanding of the writer’s intentions and methods – response to the writer’s use of language
3.4 Personal response – sometimes directly and sometimes by implication
Unit 4: Unseen
4.1 Knowledge of the content of the text – through reference to detail and use of quotations from the text
4.2 Understanding of characters, relationships, situations and themes
4.3 Understanding of writer’s intentions and methods – response to the writer’s use of language
4.4 Personal response – sometimes directly and sometimes by implication
Unit 5: Coursework
5.1 The coursework portfolio must contain two assignments, each on a different text
5.2 Assignments should be between 600 and 1200 words, including quotations, but excluding references and bibliography. Candidates may disadvantage themselves if their assignments are significantly over or under the word count guidance
5.3 Assignments can be written electronically or by hand
5.4 The assignments must be securely fastened and clearly marked with the candidate’s name, number and the centre number. Do not send the assignments in folders, plastic wallets or ringbinders
5.5 Each portfolio must include a completed Individual Candidate Record Card
5.6 The centre’s sample must include a completed Coursework Assessment Summary Form

Thành tích học sinh