Giới thiệu

IGCSE ICT giúp học sinh phát triển sự hiểu biết về những tác động của công nghệ trong xã hội và cách thức mà Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) có thể hỗ trợ chúng ta tại nhà, nơi làm việc và thế giới rộng lớn hơn. Thông qua các nghiên cứu thực tế và lý thuyết, sinh viên có thể giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng nhiều phần mềm thông dụng như bộ xử lý văn bản và phần mềm trình chiếu tương tác.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Chapter 1: Types and components of computer systems
Chapter 2: Input and output devices
Chapter 3: Storage devices and media
Chapter 4: Networks and the effects of using them
Chapter 5: The effects of using IT
Chapter 6: ICT applications
Chapter 7: The systems life cycle
Chapter 8: Safety and security
Chapter 9: Audience
Chapter 10: Communication
Chapter 11: File management
Chapter 12: Images
Chapter 13: Layout
Chapter 14: Styles
Chapter 15: Proofing
Chapter 16: Graphs and charts
Chapter 17: Document production
Chapter 18: Data manipulation
Chapter 19: Presentation
Chapter 20: Data analysis
Chapter 21: Website authoring

Thành tích học sinh