Giới thiệu

IGCSE Science là chương trình học chuẩn quốc tế được thiết kế để học viên có kiến thức cơ bản về 3 môn Lý, Hóa, Sinh đồng thời phát triển các kỹ năng khoa học cần thiết cho dự định học cao hơn về các bộ môn này. Khóa học bao gồm 2 tuỳ chọn, một là chương trình Kết hợp (Combined) với các môn được phân ra từng phần riêng biệt và hai là chương trình Phối hợp (Coordinated) với các môn được phối hợp chặt chẽ trong giáo trình. Học viên có thể lựa chọn một trong hai tuỳ chọn để theo học sao cho phù hợp với dự định bản thân sau này.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Module 1: Biology
1.1 Cells
1.2 Movement in and out of cells
1.3 Biological molecules
1.4 Plant nutrition
1.5 Animal nutrition
1.6 Transport in plants
1.7 Transport in mammals
1.8 Respiration and gas exchange
1.9 Coordination and homeostasis
1.10 Reproduction in plants
1.11 Reproduction in humans
1.12 Inheritance
1.13 Variation and selection
1.14 Organisms and their environment
Module 2: Chemistry
2.1 Planet Earth
2.2 The nature of matter
2.3 Elements and compounds
2.4 Chemical reactions
2.5 Acids, bases and salts
2.6 Quantitative chemistry
2.7 How far? How fast?
2.8 Patterns and properties of metals
2.9 Industrial inorganic chemistry
2.10 Organic chemistry
2.11 Petrochemicals and polymers
2.12 Chemical analysis and investigation
Module 3: Physics
3.1 Making measurements
3.2 Describing motion
3.3 Forces and motion
3.4 Turning effects of forces
3.5 Forces and matter
3.6 Energy transformations and energy transfers
3.7 Energy resources
3.8 Work and power
3.9 The kinetic model of matter
3.10 Thermal properties of matter
3.11 Thermal (heat) energy transfers
3.12 Sound
3.13 Light
3.14 Properties of waves
3.15 Spectra
3.16 Magnetism
3.17 Electric charge
3.18 Electrical quantities
3.19 Electric circuits
3.20 Electromagnetic forces
3.21 Electromagnetic induction
3.22 Atomic physics

Thành tích học sinh