Giới thiệu

IGCSE History truyền tải các sự kiện chính của thế giới vào thế kỷ 19 và 20 cũng như bao quát lịch sử của một vài khu vực cụ thể một cách chuyên sâu.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Unit 1: The nineteenth century: the development of modern nation states, 1848–1914
1.1 Were the Revolutions of 1848 important?
1.2 How was Italy unified?
1.3 How was Germany unified?
1.4 Why was there a civil war in the United States and what were its results?
1.5 Why, and with what effects, did Europeans expand their overseas empires in the nineteenth century?
1.6 What caused the First World War?
Unit 2: The twentieth century: international relations since 1919
2.1 Were the peace treaties of 1919–1923 fair?
2.2 To what extent was the League of Nations a success?
2.3 Why had international peace collapsed by 1939?
2.4 Who was to blame for the Cold War?
2.5 How effectively did the United States contain the spread of Communism?
2.6 How secure was the USSR’s control over Eastern Europe, 1948–c.1989?
2.7 Why did events in the Gulf matter, c.1970–2000?
Unit 3: Depth Studies (1 out of 7)
3.1 The First World War, 1914–1918
3.2 Germany, 1918–1945
3.3 Russia, 1905–1941
3.4 The United States, 1919–1941
3.5 China, c.1930–c.1990
3.6 South Africa, c.1940–c.1994
3.7 Israelis and Palestinians since 1945

Thành tích học sinh