Giới thiệu

IB Geography là môn học liên quan đến các khái niệm và tư tưởng từ nhiều lĩnh vực khác nhau giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống và biết cách thay đổi linh hoạt cách tiếp cận, quan điểm, góc nhìn đối với sự tương tác giữa các cá nhân, xã hội và quá trình vật lý về cả không gian lẫn thời gian, địa lý môi trường và con người để nghiên cứu cách con người thích nghi và phản ứng với sự thay đổi từ đó có các đối sách liên quan đến những sự thay đổi đó.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Section 1: Measuring Global Interactions
1.1 Global participation
1.2 Global core and periphery
Section 2: Changing Space: the Shrinking World
2.1 Time–space convergence and the reduction in the friction of distance
2.2 Extension and density of networks
Section 3: Economic Interactions and Flows
3.1 Financial flows
3.2 Labour flows
3.3 Information flows
Section 4: Environmental Change
4.1 Degradation through raw material production
4.2 The effects of transnational manufacturing and services
4.3 Transboundary pollution
4.4 Homogenisation of landscapes
Section 5: Sociocultural Exchanges
5.1 Cultural diffusion: the process
5.2 Consumerism and culture
5.3 Sociocultural integration
Section 6: Political Outcomes
6.1 Loss of sovereignty
6.2 Responses
Section 7: Global Interactions at the local level
7.1 Glocalisation and the adoption of globalisation
7.2 Local responses to globalisation
7.3 Alternatives

Thành tích học sinh