Giới thiệu

IB Mandarin B được thiết kế dành cho học sinh học tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai đã có nền tảng kiến thức nhất định về tiếng Trung từ trước đó. Nội dung môn học xoay quanh các chủ đề mang tính toàn cầu như bản sắc văn hóa, kinh nghiệm cá nhân, tổ chức xã hội, bảo vệ môi trường… Qua đó, khóa học cho phép học sinh phát triển sự hiểu biết về văn hóa – xã hội, nhận thức vai trò của ngôn ngữ trong mối quan hệ với các lĩnh vực kiến thức khác, qua đó áp dụng vào việc sử dụng tiếng Trung trong nhiều bối cảnh và mục đích khác nhau.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Unit 1
1.1 主题一: 身份认同
1.2 第一章: 语言与身份认同
1.3 第二章: 信念和价值观
1.4 第三章: 生活方式
Unit 2
2.1 主题二: 体验
2.2 第四章: 风俗与传统
2.3 第五章: 生活故事
2.4 第六章: 休闲与度假
Unit 3
3.1 主题三: 人类发明创造
3.2 第七章: 交流与媒体
3.3 第八章: 艺术表现形式
3.4 第九章: 科技创
Unit 4
4.1 主题四: 社会组织
4.2 第十章: 社会关系
4.3 第十一章: 教育与职场
4.4 第十二章: 法律与秩序
Unit 5
5.1 主题五: 共享地球
5.2 第十三章: 环境
5.3 第十四章: 人权与平等
5.4 第十五章: 全球化

Thành tích học sinh