Giới thiệu

IB Design Technology là môn học chuyên về mỹ thuật ứng dụng, thu hút học sinh do tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ trong một xã hội mà thị hiếu của con người về hình thức ngày càng tăng cao như hiện nay. Khóa học nghiên cứu trên phương diện hình dáng và công năng của các sản phẩm được sản xuất công nghiệp hoặc thủ công theo dây chuyền, góp phần tạo ra hình dáng của sản phẩm mà không cần quan tâm nhiều đến chức năng và các thông số kỹ thuật. Học sinh sẽ đóng vai trò như “nhà thiết kế” mang đến định dạng mới cho hệ thống sản phẩm trong suốt chương trình học, dù nhỏ bé về kích thước hay to lớn về quy mô.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Unit 1: Human factors and ergonomics
1.1 Anthropometrics
1.2 Psychological factors
1.3 Physiological factors
Unit 2: Resource management and sustainable production
2.1 Resources and reserves
2.2 Waste mitigation strategies
2.3 Energy utilization, storage and distribution
2.4 Clean technology
2.5 Green design
2.6 Eco-design
Unit 3: Modelling
3.1 Conceptual modelling
3.2 Graphical modelling
3.3 Physical modelling
3.4 Computer-aided design (CAD)
3.5 Rapid prototyping
Unit 4: Final production
4.1 Properties of materials
4.2 Metals and metallic alloys
4.3 Timber
4.4 Glass
4.5 Plastics
4.6 Textiles
4.7 Composites
4.8 Scales of production
4.9 Manufacturing processes
4.10 Production systems
4.11 Robots in automated production
Unit 5: Innovation and design
5.1 Invention
5.2 Innovation
5.3 Strategies for innovation
5.4 Stakeholders in invention and innovation
5.5 Product life cycle
5.6 Rogers’ characteristics of innovation and consumers
5.7 Innovation, design and marketing specifications
Unit 6: Classic design
6.1 Characteristics of classic design
6.2 Classic design, function and form
Unit 7: User-centred design (HL only)
7.1 User-centred design (UCD)
7.2 Usability
7.3 Strategies for user research
7.4 Strategies for UCD
7.5 Beyond usability—designing for pleasure and emotion
Unit 8: Sustainability (HL only)
8.1 Sustainable development
8.2 Sustainable consumption
8.3 Sustainable design
8.4 Sustainable innovation
Unit 9: Innovation and markets (HL only)
9.1 Corporate strategies
9.2 Market sectors and segments
9.3 Marketing mix
9.4 Market research
9.5 Branding
Unit 10: Commercial production (HL only)
10.1 Just in time (JIT) and just in case (JIC)
10.2 Lean production
10.3 Computer-integrated manufacturing (CIM)
10.4 Quality management
10.5 Economic viability

Thành tích học sinh