Giới thiệu

IB Computer Science là môn học thực nghiệm cung cấp kiến thức chuyên ngành về Khoa học Máy tính và các vấn đề liên quan như điện toán, giải pháp công nghệ, thiết kế hệ thống máy tính và giao diện người dùng,… dưới góc độ khoa học.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, EE
Nội dung khóa học
Unit 1: System fundamentals
1.1 Planning and system installation
1.2 User focus
1.3 System backup
1.4 Software deployment
1.5 Components of a computer system
1.6 System design and analysis
1.7 Human interaction with the system
Unit 2: Computer organization
2.1 Computer architecture
2.2 Secondary memory
2.3 Operating systems and application systems
2.4 Binary representation
2.5 Simple logic gates
Unit 3: Networks
3.1 Network fundamentals
3.2 Data transmission
3.3 Wireless networking
Unit 4: Computational thinking, problem-solving and programming
4.1 Thinking procedurally
4.2 Thinking logically
4.3 Thinking ahead
4.4 ................................
Unit 5: Abstract data structures (HL only)
5.1 Thinking recursively
5.2 Abstract data structures
5.3 Linked lists
5.4 Trees
5.5 Applications
Unit 6: Resource management (HL only)
6.1 System resources
6.2 Role of the operating system
Unit 7: Control (HL only)
7.1 Centralized control systems
7.2 Distributed systems
Option (1 out of 4):
8.1 Databases
8.2 Modelling and simulation
8.3 Web science
8.4 Object-oriented programming

Thành tích học sinh