Giới thiệu

IB French B được thiết kế dành cho học sinh học tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai đã có nền tảng kiến thức nhất định về tiếng Pháp từ trước đó. Nội dung môn học xoay quanh các chủ đề mang tính toàn cầu như bản sắc văn hóa, kinh nghiệm cá nhân, tổ chức xã hội, bảo vệ môi trường… Qua đó, khóa học cho phép học sinh phát triển sự hiểu biết về văn hóa – xã hội, nhận thức vai trò của ngôn ngữ trong mối quan hệ với các lĩnh vực kiến thức khác, qua đó áp dụng vào việc sử dụng tiếng Pháp trong nhiều bối cảnh và mục đích khác nhau.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
1. Identités
1.1 Je suis, tu es, nous sommes
1.2 Vivre autrement
1.3 En pleine forme !
1.4 Langues et langages
2. Expériences
2.1 Les voyages forment la jeunesse
2.2 Je me souviens
2.3 Je veux être adulte !
2.4 À la recherche d'une vie meilleure
3. Ingéniosité humaine
3.1 Science, technologie et société
3.2 Les arts et nous
3.3 Les arts, miroir des sociétés francophones
3.4 Le monde vu par les médias
4. Organisation sociale
4.1 Moi et mes proches
4.2 Moi et les autres
4.3 Études et emploi
4.4 L'ordre public
5. Partage de la planète
5.1 Planète bleue, planète verte
5.2 Nos droits à tous
5.3 Conflits et paix
5.4 Quel dilemme !
6. Types de textes.
6.1 Article
6.2 Blog
6.3 Brochure
6.4 Courriel
6.5 Critique
6.6 Discours
6.7 Dissertation
6.8 Éditorial
6.9 Guide de recommandations / Instructions
6.10 Interview / Entretien
6.11 Journal intime
6.12 Lettre au courrier des lecteurs
6.13 Lettre officielle
6.14 Proposition
6.15 Rapport
6.16 Tract

Thành tích học sinh