Giới thiệu

Học sinh sẽ suy nghĩ một cách khoa học, phát triển các kỹ năng thực hành và hiểu biết về thế giới xung quanh thông qua Checkpoint Science. Đây là môn học thú vị kích thích trí tò mò về thế giới tự nhiên, cho phép học sinh tìm kiếm các giải thích khoa học về hiện tượng xung quanh, thông hiểu một sách sâu sắc về các sinh vật sống và cách chúng tương tác; Trái đất, hệ Mặt trời và không gian vũ trụ; nghiên cứu về vật chất, sự tương tác của vật chất và năng lượng…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Checkpoint
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Checkpoint
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Checkpoint
Hỗ trợ đăng ký thi Checkpoint
Nội dung khóa học
Unit 1: Thinking and Working Scientifically
1.1 Make predictions about what they think will happen
1.2 Describe some possible outcomes of an enquiry
1.3 Refer to relevant scientific knowledge and understand within familiar and unfamiliar contexts
Unit 2: Biology
2.1 The major external parts of the human body
2.2 Different types of human teeth
2.3 The important organs in humans
2.4 The important bones in the human body
2.5 The human digestive system
2.6 The human circulatory system
Unit 3: Chemistry
3.1 All materials have a variety of properties
3.2 A characteristic of a material
3.3 Differences in the properties of solids and liquids
Unit 4: Physics
4.1 The construction of simple series circuits
4.2 The number or type of components in a series circuit
4.3 Compare the brightness of lamps in series and parallel circuits
Unit 5: Earth and Space
5.1 The relative movement of the Earth and Moon
5.2 The spinning of the Earth on its axis leads to the apparent movement of the Sun, night and day, and changes in shadows
5.3 The orbit of the Earth around the Sun
5.4 The relative position and movement of the planets, the Moon and the Sun in the Solar System
Unit 6: Science in Context
6.1 How Science helps us understand our effect on the world around us?
6.2 How the use of Science and technology can have positive and negative environmental effects on their local area?

Thành tích học sinh