Giới thiệu

Học sinh sẽ suy nghĩ một cách khoa học, phát triển các kỹ năng thực hành và hiểu biết về thế giới xung quanh thông qua Checkpoint Science. Đây là môn học thú vị kích thích trí tò mò về thế giới tự nhiên, cho phép học sinh tìm kiếm các giải thích khoa học về hiện tượng xung quanh, thông hiểu một sách sâu sắc về các sinh vật sống và cách chúng tương tác; Trái đất, hệ Mặt trời và không gian vũ trụ; nghiên cứu về vật chất, sự tương tác của vật chất và năng lượng…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Checkpoint
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Checkpoint
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Checkpoint
Hỗ trợ đăng ký thi Checkpoint
Nội dung khóa học
Unit 1: Thinking and Working Scientifically
1.1 Carry out practical work safely
1.2 Carry out practical work safely, supported by risk assessments where appropriate
Unit 2: Biology
2.1 All organisms are made of cells and microorganisms are typically single celled
2.2 Chromosomes contain genes, made of DNA, and that genes contribute to the determination of an organism’s characteristics
Unit 3: Chemistry
3.1 Use the particle model to describe chemical reactions
3.2 Use word equations to describe reactions
3.3 Use word equations and symbol equations to describe reactions
Unit 4: Physics
4.1 Describe changes in energy that are a result of an event or process
4.2 Energy is conserved, meaning it cannot be created or destroyed
Unit 5: Earth and Space
5.1 The model of plate tectonics, in which a solid outer layer moves because of flow lower in the mantle
5.2 The movement of tectonic plates in terms of convection currents
Unit 6: Science in Context
6.1 The relevance of Science on mankind
6.2 How the uses of Science can have a global environmental impact?

Thành tích học sinh