Giới thiệu

Đến với môn học Checkpoint English, học sinh có cơ hội phát triển kỹ năng tiếng Anh cho các mục đích và đối tượng khác nhau. Học sinh sẽ học cách giao tiếp hiệu quả và phản hồi với nhiều loại thông tin, phương tiện và văn bản để trở thành những người giao tiếp tự tin, có thể áp dụng cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết một cách hiệu quả trong các tình huống hằng ngày.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Checkpoint
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Checkpoint
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Checkpoint
Hỗ trợ đăng ký thi Checkpoint
Nội dung khóa học
Unit 1: Playing with friends
1.1 The bike race
1.2 Hide and seek
1.3 What can we make?
Unit 2: Finding out and making
2.1 Looking at signs
2.2 Checking the instructions
2.3 Changing the text
Unit 3: Rhyme time
3.1 Funny and silly rhymes
3.2 A rhyme that tells a story
3.3 Changing a rhyme
Unit 4: Joining-in stories
4.1 Chicken Licken
4.2 Lizzie Locks
4.3 The Runaway Chapati
Unit 5: Reading to find out
5.1 Types of books
5.2 Writing word meanings
5.3 Reading an A to Z text
Unit 6: Make-believe stories
6.1 Zoom to the Moon
6.2 How to Catch a Star?
6.3 Toys in Space
Unit 7: Things that have happened
7.1 A Week in the Holidays
7.2 Our Healthy Week
7.3 Cloud Nine
Unit 8: Ordinary days
8.1 Setting the scene
8.2 Improve your story
8.3 Amazing Grace
Unit 9: Let's have a party
9.1 Celebrations
9.2 A class party
9.3 Fiction or non-fiction?
Unit 10: See, hear, feel, enjoy
10.1 Breakfast
10.2 Poem to play script
10.3 The senses
Unit 11: Fiery beginnings
11.1 A roaring fire
11.2 Myths
11.3 Fables
Unit 12: Letters
12.1 Letters and postcards
12.2 A good day out
12.3 An interesting experience
Unit 13: Poems from around the world
13.1 Hurricane!
13.2 Animal songs
13.3 Moving like a cat
Unit 14: Dragons and pirates
14.1 Adventures
14.2 A story about Alfie
14.3 Dragon Boy
Unit 15: Wonderful world
15.1 Holidays
15.2 In the library
15.3 Skimming and scanning
Unit 16: Laughing allowed
16.1 Jokes
16.2 Wordplay
16.3 Calligrams and mnemonics

Thành tích học sinh