Giới thiệu

Đến với môn học Checkpoint English, học sinh có cơ hội phát triển kỹ năng tiếng Anh cho các mục đích và đối tượng khác nhau. Học sinh sẽ học cách giao tiếp hiệu quả và phản hồi với nhiều loại thông tin, phương tiện và văn bản để trở thành những người giao tiếp tự tin, có thể áp dụng cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết một cách hiệu quả trong các tình huống hằng ngày.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Checkpoint
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Checkpoint
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Checkpoint
Hỗ trợ đăng ký thi Checkpoint
Nội dung khóa học
Unit 1: Nature and humans
1.1 When the Mountains Roared
1.2 Higher into the Hills
1.3 The Eagle
Unit 2: Grandmother's Song
2.1 Grandmother's Song
2.2 Jessie Emily Schofield
Unit 3: Strange islands
3.1 The Oak Island Mystery
3.2 Treasure Island
3.3 The Lost Isle of Tamarind
Unit 4: This is the modern world
4.1 The Queue
4.2 Leila
4.3 The Maze Runner
Unit 5: Heroes
5.1 Modern heroes
5.2 The age of false heroes
Unit 6: Monsters
6.1 The Hunt for Chupacabra
6.2 The Selfish Giant
6.3 The Shadow of the Scorpion
Unit 7: The Plantation
7.1 The Plantation
7.2 To a Daughter Leaving Home
7.3 Taming the Tiger
Unit 8: Choices and decisions
8.1 The Merchant of Venice
8.2 The Road Not Taken
8.3 No Going Back

Thành tích học sinh