Giới thiệu

Với môn học WACE Physics, học sinh có cơ hội phát triển khả năng nghiên cứu, sử dụng tư duy phân tích để giải thích và dự đoán các hiện tượng vật lý như sự biến đổi năng lượng có thể hình thành từ quy mô nhỏ, các bước nhảy lượng tử bên trong đám mây electron của nguyên tử, tương tác giữa các thiên hà… Giải quyết vấn đề thực tiễn dựa trên lý thuyết và sử dụng bằng chứng để chứng minh cho kết luận là những kỹ năng được rèn luyện trong khóa học này.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi WACE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi WACE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu WACE
Nội dung khóa học
Unit 1: Thermal, nuclear and electrical physics
1.1 Heating processes
1.2 Ionizing radiation and nuclear reactions
1.3 Electrical circuits
Unit 2: Linear motion and waves
2.1 Linear motion and force
2.2 Waves
Unit 3: Gravity and electromagnetism
3.1 Gravity and motion
3.2 Electromagnetism
Unit 4: Revolutions in modern physics
4.1 Wave particle duality and the quantum theory
4.2 Special relativity
4.3 The Standard Model

Thành tích học sinh