Giới thiệu

Với môn học WACE Biology, học sinh sẽ thêm yêu cuộc sống nhờ khám phá được những nét độc đáo của thế giới quanh ta. Học sinh được rèn luyện một loạt các kỹ năng và kỹ thuật thực tế thông qua điều tra và nghiên cứu thực địa về các vấn đề sinh học đáng lưu tâm, chẳng hạn như rạn san hô biển, các loài có nguy cơ tuyệt chủng, sinh thái đô thị hoặc công nghệ sinh học. Khóa học còn khuyến khích học sinh viên tham gia giải quyết vấn đề thực tiễn và khám phá một cách có hệ thống các khía cạnh hấp dẫn của sinh vật sống từ cấp độ vi mô đến hệ sinh thái.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi WACE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi WACE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu WACE
Nội dung khóa học
Unit 1: Ecosystems and biodiversity
1.1 Describing biodiversity
1.2 Ecosystem dynamics
Unit 2: From single cells to multicellular organisms
2.1 Cells as the basis of life
2.2 Multicellular organisms
Unit 3: Continuity of species
3.1 Heredity
3.2 Continuity of life on Earth
Unit 4: Surviving in a changing environment
4.1 Homeostasis
4.2 Infectious disease

Thành tích học sinh