Giới thiệu

WACE English tập trung vào việc phát triển các kỹ năng giao tiếp, tư duy phân tích, sáng tạo và phê bình của học sinh trong tất cả các phương thức ngôn ngữ, khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động thuyết trình và phản biện. Học sinh tham gia khóa học này sẽ nắm vững các quy ước ngôn ngữ chức năng, bao gồm chính tả, dấu câu và ngữ pháp; có đủ kỹ năng đọc viết cần thiết để tạo lập văn bản; giao tiếp hiệu quả trong môi trường học tập hoặc làm việc; thiết lập ý thức về giá trị cá nhân của con người…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi WACE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi WACE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu WACE
Nội dung khóa học
Unit 1: Ways of life
1.1 Comparing ways of life
1.2 Ways of life changing over time
1.3 Attitudes towards work and study
1.4 Attitudes towards leisure and entertainment
Unit 2: Making choices
2.1 Individual choices
2.2 Choices in relation to social issues
2.3 Choices in relation to global and ethical issues
2.4 Choices in relation to the natural environment
Unit 3: Australia as a cultural community
3.1 Aboriginal and Torres Strait Islander peoples
3.2 Migration
3.3 Identity
3.4 Commonality and difference
3.5 Australia’s place in the global community
Unit 4: Language and empowerment
4.1 The power of language
4.2 Language and culture
4.3 Contemporary issues
4.4 Challenges

Thành tích học sinh