Giới thiệu

Theo học IGCSE Global Perspectives, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu và suy ngẫm về các vấn đề toàn cầu quan trọng từ các khía cạnh khác nhau: cá nhân, địa phương hoặc quốc gia và toàn cầu.

 

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Chapter 1: Information skills
1.1 Perspectives
1.2 Research
1.3 Analysis
1.4 Synthesis
1.5 Planning
1.6 Questioning
Chapter 2: Critical thinking skills
2.1 Reasoning
2.2 Evidence
2.3 Claims
2.4 Drawing conclusions
2.5 Bias and vested interest
2.6 Statements of argument - fact, opinion, prediction and value judgement
2.7 Problem solving
2.8 Empathy
Chapter 3: Independent learning skills
3.1 Memory
3.2 Note-taking
3.3 Reflection
3.4 Evaluation
Chapter 4: Collaboration skills
4.1 Teamwork
4.2 Decision-making
4.3 Creativity
Chapter 5: Communication skills
5.1 Reading
5.2 Writing
5.3 Listening
5.4 Speaking

Thành tích học sinh