Giới thiệu

IGCSE Geography giúp học sinh phát triển khả năng nhận thức địa lý thông qua cách nhìn ra thế giới xung quanh ở quy mô địa phương, khu vực và toàn cầu. Học sinh sẽ được khám phá môi trường tự nhiên và nhân tạo, đồng thời nghiên cứu một số quá trình ảnh hưởng đến sự hình thành những môi trường đó, cách con người tác động đến tự nhiên và có cái nhìn sâu sắc hơn đối với các nền văn hóa và cộng đồng trên thế giới.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Theme 1: Population and Settlement
1.1 World population increase
1.2 Over-population and under-population
1.3 Causes of a change in population size
1.4 Population change
1.5 Population policies
1.6 Population migration
1.7 The impacts of migration
1.8 Finding out about the population
1.9 Factors influencing population density
1.10 Settlement patterns
1.11 Settlement sites, growth and functions
1.12 Settlement hierarchy
1.13 Urban land use
1.14 Urban problems and solutions
1.15 Rapid urban growth
1.16 Impacts of urban growth
Theme 2: The Natural Environment
2.1 Types and features of earthquakes and volcanoes
2.2 Plate tectonics
2.3 Causes and effects of earthquakes and volcanoes
2.4 Volcanoes present hazards and opportunities
2.5 Reducing the impacts
2.6 Rivers and drainage basins
2.7 The work of rivers
2.8 River landforms 1
2.9 River landforms 2
2.10 Rivers–hazards and opportunities
2.11 Managing river flooding
2.12 The work of the sea
2.13 Coastal landforms created by erosion
2.14 Coastal landforms created by deposition
2.15 Coral reefs and mangrove swamps
2.16 Hazards and opportunities
2.17 Managing coastal erosion
2.18 Collecting weather data 1
2.19 Collecting weather data 2
2.20 Using weather data
2.21 Using weather and climate data
2.22 The equatorial climate
2.23 Tropical rainforest ecosystems
2.24 Rainforest deforestation
2.25 Hot desert climates
2.26 Hot desert ecosystems
Theme 3: Economic Development
3.1 Indicators of development
3.2 Identifying inequalities
3.3 Classifying production
3.4 Employment structure varies
3.5 Globalisation
3.6 Agricultural systems
3.7 Food shortages
3.8 Industrial systems
3.9 Industrial location
3.10 The growth of tourism
3.11 The benefits and disadvantages of tourism
3.12 Managing Tourism for sustainability
3.13 Energy use varies
3.14 Nuclear power or renewables
3.15 Using water
3.16 Managing water
3.17 Economic activities pose threats
3.18 Managing sustainable development
3.19 Conserving natural resources

Thành tích học sinh