Giới thiệu

IGCSE English as an Additional Language có nội dung tương tự như IGCSE English as a Second Language nhưng đặc biệt nhấn mạnh vào kỹ năng giao tiếp, cho phép học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ thực tế và xây dựng sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong một loạt các tình huống từ quen thuộc đến phức tạp, xây dựng kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cho học sinh trong ngữ cảnh của 5 lĩnh vực chủ đề bao gồm các hoạt động hằng ngày, đời sống cá nhân và xã hội, thế giới xung quanh ta, công việc và sự nghiệp, tầm nhìn quốc tế.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Unit 1: Family and home
Unit 2: Clothes and leisure
Unit 3: Food and health
Unit 4: Education
Unit 5: The world of work
Unit 6: On the move
Unit 7: People and places
Unit 8.: The natural world
Unit 9: Buildings and technology
Unit 10: Cultures and celebrations

IGCSE English as an Additional Language có nội dung tương tự như IGCSE English as a Second Language nhưng đặc biệt nhấn mạnh vào kỹ năng giao tiếp, cho phép học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ thực tế và xây dựng sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong một loạt các tình huống từ quen thuộc đến phức tạp, xây dựng kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cho học sinh trong ngữ cảnh của 5 lĩnh vực chủ đề bao gồm các hoạt động hằng ngày, đời sống cá nhân và xã hội, thế giới xung quanh ta, công việc và sự nghiệp, tầm nhìn quốc tế.

Thành tích học sinh