Giới thiệu

IGCSE Economics cung cấp cho học viên hiểu biết về các thuật ngữ kinh tế, các nguyên tắc và lý thuyết kinh tế cơ bản – những kiến thức giá trị để đưa ra nhiều quyết định trong cuộc sống. Theo học chương trình này, học viên còn học được cách xử lý dữ liệu, cách phân tích, đánh giá thông tin kinh tế cũng như hiểu được nền kinh tế, sự liên quan, tương tác giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Section 1: The basic economic problem
1.1 The nature of the economic problem
1.2 Factors of production
1.3 Opportunity cost
1.4 Production possibility curves
Section 2: The allocation of resources
2.1 Microeconomics and macroeconomics
2.2 The role of markets in allocating resources
2.3 Demand
2.4 Supply
2.5 Price determination
2.6 Causes of price changes
2.7 Price elasticity of demand
2.8 Price elasticity of supply
2.9 Market economic system
2.10 Market failure
2.11 Mixed economic system
Section 3: Microeconomic decision makers
3.1 Money and banking
3.2 Households
3.3 Workers
3.4 Trade unions
3.5 Firms
3.6 Firms and production
3.7 Firms' costs, revenue and objectives
3.8 Market structure
Section 4: Government and the macroeconomy
4.1 The role of government
4.2 The macroeconomic aims of government
4.3 Fiscal policy
4.4 Monetary policy
4.5 Supply-side policy
4.6 Economic growth
4.7 Employment and unemployment
4.8 Inflation and deflation
Section 5: Economic development
5.1 Living standards
5.2 Poverty
5.3 Population
5.4 Differences in economic development between countries
Section 6: International trade and globalisation
6.1 International specialisation
6.2 Free trade and protection
6.3 Foreign exchange rates
6.4 Current account of the balance of payments

Thành tích học sinh