Giới thiệu

IGCSE Business Studies nghiên cứu về hoạt động mua, bán, sản xuất hàng hóa và các khía cạnh khác của kinh doanh như quản trị kinh doanh, kế toán… Nếu học sinh có ý định xây dựng sự nghiệp của riêng mình, thì chọn học IGCSE Business Studies là một lợi thế, chương trình học cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ thuật kinh doanh cũng như các kỹ năng liên quan như tính toán, truy vấn, … để chuẩn bị cho môi trường kinh doanh sau này.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Section 1: Understanding business activity
1.1 Business activity
1.2 Classification of businesses
1.3 Enterprise, business growth and size
1.4 Types of business organisation
1.5 Business objectives and stakeholder objectives
Section 2: People in business
2.1 Motivating workers
2.2 Organisation and management
2.3 Recruitment, selection and training of employees
2.4 Internal and external communication
Section 3: Marketing
3.1 Marketing, competition and the customer
3.2 Market research
3.3 Marketing mix: product and price
3.4 Marketing mix: place and promotion
3.5 Marketing strategy
Section 4: Operations management
4.1 Production of goods and services
4.2 Costs, scale of production and break-even analysis
4.3 Achieving quality production
4.4 Location decisions
Section 5: Financial information and decisions
5.1 Business finance: needs and sources
5.2 Cash-flow forecasting and working capital
5.3 Income statements
5.4 Statement of financial position
5.5 Analysis of accounts
Section 6: External influences on business activity
6.1 Economic issues
6.2 Environmental and ethical issues
6.3 Business and the international economy
6.4 Preparing for assessment

Thành tích học sinh