Giới thiệu

IGCSE Accounting giới thiệu cho học sinh lý thuyết và khái niệm về kế toán và các cách thức sử dụng kế toán trong nhiều bối cảnh kinh tế và kinh doanh hiện đại. Học sinh tập trung vào các kỹ năng ghi chép, báo cáo, trình bày và giải thích thông tin tài chính, từ đó xây dựng một nền tảng lý tưởng cho cả việc học lên cao và ứng dụng vào nghề nghiệp tương lai.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Section 1
1.1 Introduction to accounting
1.2 Double entry book-keeping – Part A
1.3 The trial balance
1.4 Double entry book-keeping – Part B
1.5 Petty cash books
1.6 Section 1 practice questions
Section 2
2.1 Business documents
2.2 Books of prime entry
2.3 Section 2 practice questions
Section 3
3.1 Financial statements – Part A
3.2 Financial statements – Part B
3.3 Accounting rules
3.4 Other payables and other receivables
3.5 Accounting for depreciation and disposal of non-current assets
3.6 Irrecoverable debts and provisions for doubtful debts
3.7 Section 3 practice questions
Section 4
4.1 Bank reconciliation statements
4.2 Journal entries and correction of errors
4.3 Control accounts
4.4 Incomplete records
4.5 Clubs and societies
4.6 Partnerships
4.7 Manufacturing accounts
4.8 Limited companies
4.9 Analysis and interpretation
4.10 Section 4 practice questions

Thành tích học sinh