Giới thiệu

IB Physics là khóa học kéo dài 2 năm (trình độ Cơ bản hoặc Nâng cao) nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức nền tảng quan trọng của ngành Vật lý.

Khóa học bao gồm sự đo lường và tính bất định, cơ học, nhiệt lý học, sóng, điện và từ trường, chuyển động tròn và sự hấp dẫn, sản xuất năng lượng. Học viên còn được khám phá về nguyên tử, hạt nhân, vật lý nghiên cứu về các hạt, cũng như những hiện tượng, các trường vật lý, cảm ứng điện từ, vật lý lượng tử và hạt nhân, tính tương đối, vật lý công trình, hình ảnh và vật lý học thiên thể. Học sinh sẽ được hướng dẫn thực hành cách học tập độc lập và giải quyết vấn đề để chuẩn bị cho kỳ thì IB.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Topic 1: Measurements and Uncertainties
1.1 Measurement in physics
1.2 Uncertainties and errors
1.3 Vectors and scalars
Topic 2: Mechanics
2.1 Motion
2.2 Forces
2.3 Work, energy and power
2.4 Momentum and impulse
Topic 3: Thermal Physics
3.1 Thermal concepts
3.2 Modelling a gas
Topic 4: Waves
4.1 Oscillations
4.2 Travelling waves
4.3 Wave characteristics
4.4 Wave behaviour
4.5 Standing waves
Topic 5: Electricity and Magnetism
5.1 Electric Fields
5.2 Heating effect of electric currents
5.3 Electric cells
5.4 Magnetic fields
Topic 6: Circular Motion and Gravitation
6.1 Circular motion
6.2 The law of gravitation
Topic 7: Atomic, Nuclear and Particle Physics
7.1 Discrete energy and radioactivity
7.2 Nuclear reactions
7.3 The structure of matter
Topic 8: Energy Production
8.1 Energy sources
8.2 Thermal energy transfer
Topic 9: Wave Phenomena (HL)
9.1 Simple harmonic motion
9.2 Single-slit diffraction
9.3 Interference
9.4 Resolution
9.5 The Doppler effect
Topic 10: Fields (HL)
10.1 Describing fields
10.2 Fields at work
Topic 11: Electromagnetic Induction (HL)
11.1 Electromagnetic induction
11.2 Transmission of power
11.3 Capacitance
Topic 12: Quantum and Nuclear Physics (HL)
12.1 The interaction of matter with radiation
12.2 Nuclear physics

Thành tích học sinh