Giới thiệu

IB ITGS là khóa học nghiên cứu và đánh giá tác động của công nghệ thông tin (CNTT) đối với cá nhân và xã hội. Nó khám phá những thuận lợi và khó khăn của việc truy cập và sử dụng thông tin số hóa ở cấp độ địa phương và toàn cầu.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Topic 1: Introduction
1.1 What is ITGS?
1.2 The ITGS Triangle
1.3 Strand 1: Social and ethical significance
1.4 Analysing ITGS Situations
1.5 Analysing the One Laptop Per Child Project
1.6 ..................................
Topic 2: Hardware
2.1 Types of computer
2.2 Input devices
2.3 Output devices
2.4 Computer access for disabled users
2.5 Processor technology
2.6 ..................................
Topic 3: Software
3.1 Operating systems
3.2 Flatforms
3.3 Common operating systems
3.4 Selecting and installing an operating system
3.5 Utility software
3.6 ..................................
Topic 4: Networks
4.1 Network components
4.2 Network architecture
4.3 Monitoring networks
4.4 Firewalls
4.5 Proxy servers
4.6 ..................................
Topic 5: Security
5.1 Authentication
5.2 Hacking
5.3 Malicious sotfware
5.4 Spam
5.5 Phishing
5.6 ..................................
Topic 6: Multimedia
6.1 Bitmap graphics
6.2 Social impact
6.3 Image storage
6.4 Compression
6.5 Vector graphics
6.6 ..................................
Topic 7: Databases
7.1 Database Management Systems
7.2 Database structure
7.3 Flat file databases
7.4 Normalisation and ralational databases
7.5 Queries
7.6 ..................................
Topic 8: Computer Models and Simulations
8.1 Computer models
8.2 Creating a simple climate model
8.3 Problems with models
8.4 Development of climate models
8.5 High performance computing
8.6 ..................................

Thành tích học sinh