Giới thiệu

IB History là một khóa học lịch sử thế giới dựa trên phương pháp tiếp cận lịch sử theo hướng so sánh và đa góc độ. Nó liên quan đến việc nghiên cứu nhiều khía cạnh lịch sử, bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, …

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Unit 1: Prescribed Subjects (1 out of 5)
1.1 Military leaders
1.2 Conquest and its impact
1.3 The move to global war
1.4 Rights and protest
1.5 Conflict and intervention
Unit 2: World History Topics (2 out of 12)
2.1 Society and economy (750-1400)
2.2 Causes and effects of wars (750-1500)
2.3 Dynasties and rulers (750-1500)
2.4 Societies in transition (1400-1700)
2.5 Early Modern states (1450-1789)
2.6 Causes and effects of Early Modern wars (1500-1750)
2.7 Origins, development and impact of industrialization (1750-2005)
2.8 Independence movements (1800-2000)
2.9 Emergence and development of democratic states (1848-2000)
2.10 Authoritarian states (20th century)
2.11 Causes and effects of 20th-century wars
2.12 The Cold War: superpower tensions and rivalries (20th century)
Unit 3: Depth Studies (HL only) (1 out of 4)
3.1 History of Africa and the Middle East
3.2 History of the Americas
3.3 History of Asia and Oceania
3.4 History of Europe

Thành tích học sinh