Giới thiệu

IB English B được thiết kế dành cho học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai đã có nền tảng kiến thức nhất định về tiếng Anh từ trước đó. Nội dung môn học xoay quanh các chủ đề mang tính toàn cầu như bản sắc văn hóa, kinh nghiệm cá nhân, tổ chức xã hội, bảo vệ môi trường… Qua đó, khóa học cho phép học sinh phát triển sự hiểu biết về văn hóa – xã hội, nhận thức vai trò của ngôn ngữ trong mối quan hệ với các lĩnh vực kiến thức khác, qua đó áp dụng vào việc sử dụng tiếng Anh trong nhiều bối cảnh và mục đích khác nhau.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Chapter 1: Identities
1.1 Citizens of the world
1.2 Belief and identity
1.3 Beauty and health
Chapter 2: Experiences
2.1 Pilgrimage
2.2 Extreme sports
2.3 Migration
Chapter 3: Human ingenuity
3.1 Future humans
3.2 Technology and human interaction
3.3 Redefining art
Chapter 4: Social organisation
4.1 Minorities and education
4.2 Partners for life
4.3 The future of jobs
Chapter 5: Sharing the planet
5.1 Ending poverty
5.2 Climate change
5.3 Power to the people
Chapter 6: Exploring text types
6.1 Formal letter
6.2 Review
6.3 Blog
6.4 Speeche
6.5 News report
6.6 Brochure
6.7 Guidelines
6.8 Official report
6.9 Essays
Chapter 7: Paper 1
7.1 Paper 1 Standard level
7.2 Paper 1 Higher level
Chapter 8: Paper 2
8.1 Paper 2 Standard level
8.2 Paper 1 Higher level
Chaper 9: The individual oral
9.1 Standard level individual oral
9.2 Higher level individual oral

Thành tích học sinh