Giới thiệu

IB English A: Literature tập trung vào cảm thụ và phân tích tác phẩm thuộc các thể loại văn học chủ đạo như thơ, văn xuôi và kịch theo 3 lĩnh vực khám phá: người đọc, người viết và tác phẩm; thời gian và không gian; liên văn bản. Các lĩnh vực này cung cấp cho học sinh nền tảng về lịch sử văn học thế giới, lý luận và phê bình văn học, mở ra các hướng nghiên cứu liên ngành như văn hóa học, xã hội học, nghệ thuật học… Học sinh sẽ được tiếp cận với hàng loạt tác phẩm văn học từ kinh điển cho đến đương đại bao gồm văn bản được viết bằng tiếng Anh gốc và văn bản được dịch sang tiếng Anh từ các nền văn học lớn trên thế giới như Anh và Mỹ.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Chapter 1: Works in translation
1.1 What is part 1: Works in translation?
1.2 How and what will you study for part 1?
1.3 The four stages: a step-by-step guide
1.4 How should you structure and present your final Part 1 essay?
Chapter 2: Detailed study
2.1 What is part 2: Detailed study?
2.2 How should you approach the individual oral commentary?
2.3 Assessment: Sample student responses
2.4 Practise writing a commentary: Sample extracts
Chapter 3 Literary genres
3.1 What is part 3: Literary genres?
3.2 What are the features of the different literary genres?
3.3 What does an effective comparative literary essay look like?
3.4 Assessment: Sample student responses
Chapter 4: Options
4.1 What is part 4: Options?
4.2 The school’s fee choice option
4.3 The prose other than fiction option
4.4 The new textualities option
4.5 The literature and film option
Chapter 5: Paper 1: Commentary
5.1 What is paper 1: Commentary?
5.2 Poetry
5.3 Prose

Thành tích học sinh