Giới thiệu

IB English A: Language & Literature là khóa học Ngữ văn bằng tiếng Anh mang đến cho học viên cơ hội để tìm hiểu rõ về kiến thức toàn diện và các khía cạnh quan trọng trong ngôn ngữ Anh thông qua các tác phẩm văn học bằng tiếng Anh trên toàn thế giới. Học viên còn được học các nguyên tắc cơ bản về ngữ pháp, lối hành văn, kỹ năng viết và cách giao tiếp hiệu quả.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Chapter 1: Exploring text types
1.1 Images and Magazine covers
1.2 Advertisements
1.3 Film and commercials
1.4 Political cartoons
1.5 Comics and Graphic novels
1.6 Street art
1.7 Speeches
1.8 News article
1.9 Blogs
1.10 Short stories and novels
1.11 Play scripts
1.12 Poems
Chapter 2: Beliefs and values
2.1 Femininity
2.2 Masculinity
2.3 Beauty
Chapter 3: Identify, culture and community
3.1 Racism
3.2 Colonialism
3.3 Immigration
Chapter 4: Politics, power and justice
4.1 War
4.2 Protest
4.3 Politics
Chapter 5: Paper 1 Guided textual analysis (SL/HL)
Chapter 6: Paper 2 Comparative essay (SL/HL)
Chapter 7: HL Essay
Chapter 8: Individual Oral (SL/HL)

Thành tích học sinh