Giới thiệu

Checkpoint Math giúp học sinh suy nghĩ phân tích và có khả năng suy luận tốt hơn khi xoay quanh hàng loạt chủ đề về số học, đại số, hình học, đo lường, xác suất, thống kê… Môn học tập trung vào xây dựng tư duy và làm việc theo phương pháp toán học, giúp học sinh trở nên thông thạo tính toán, áp dụng vào các tình huống hằng ngày. Các nội dung được giảng dạy còn hỗ trợ học sinh nhận ra mối liên hệ của các khái niệm toán học, nhờ vậy kích thích tư duy sáng tạo để tạo ra và cải thiện sự trôi chảy của con số.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Checkpoint
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Checkpoint
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Checkpoint
Hỗ trợ đăng ký thi Checkpoint
Nội dung khóa học
Unit 1: Number
1.1 Counting and sequences
1.2 Money
1.3 Integers and powers
1.4 Place value, ordering and rounding
1.5 Fractions, decimals, percentages, ratio and proportion
Unit 2: Geometry and Measure
2.1 Time
2.2 Geometrical reasoning, shapes and measurements
2.3 Position and transformations
Unit 3: Statistics and Probability
3.1 Statistics
3.2 Probability

Thành tích học sinh