Giới thiệu

AS Level English Language and Literature giúp học sinh nghiên cứu một loạt các văn bản, qua đó phân biệt được sự khác nhau giữa văn bản văn học và văn bản phi văn học. Học sinh nhờ vậy hiểu thêm về các lựa chọn của người viết về ngôn ngữ, hình thức và cấu trúc, đồng thời phát triển khả năng hình thành ý kiến độc lập về những gì được đọc. Học sinh cũng nâng cao hiểu biết của họ về tiếng Anh và cách sử dụng ngôn ngữ này, mở rộng kỹ năng của mình trên nhiều phong cách viết, bao gồm cả trí tưởng tượng, diễn thuyết và lập luận.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Paper 1: Passages for comment
1.1 Written material in a variety of forms: genre, writer's purpose and tone
1.2 Identifying language features: vocabulary
1.3 Identifying language features: figures of speech
1.4 Identifying language features: structure
1.5 Writing for a particular purpose or audience
1.6 Short passages for comment
1.7 Directed writing tasks for short passages for comment
1.8 Directed writing before commentary: short passage
1.9 Longer passages for comment
1.10 Directed writing tasks for longer passages for comment
1.11 Directed writing before commentary: longer passage
1.12 Paper 1 Exam practice
Paper 2: Composition
2.1 Narrative writing
2.2 Exemplars of good narrative writing
2.3 Descriptive writing
2.4 Exemplars of good descriptive writing
2.5 Imaginative writing
2.6 Exemplars of good imaginative writing
2.7 Discursive and argumentative writing
2.8 Exemplars of good discursive and argumentative writing
2.9 Exam practice in narrative, descriptive and imaginative writing
2.10 Exam practice in discursive and argumentative writing
Paper 3: Poetry
3.1 Introduction to poetry
3.2 The language of poetry
3.3 Poetic structures
3.4 Scansion
3.5 Rhyme and sound effects
3.6 Writing on poetry for the exam
Paper 3: Prose
4.1 Studying a novel
4.2 The novel: openings and what they show
4.3 The novel: structure
4.4 The novel: characterisation
4.5 The novel: writing on prose passages for the exam
4.6 Writing an exam essay on prose
Paper 4: Drama
5.1 Studying a play
5.2 Studying the themes of plays
5.3 Studying play structures
5.4 Characters in drama
5.5 The language of drama
5.6 Writing on plays for the exam
5.7 A guide to exam questions

Thành tích học sinh