Giới thiệu

A Level Geography giải thích các vấn đề ảnh hưởng đến con người, địa điểm và môi trường cũng như sự thay đổi theo cả không gian và thời gian. Ví dụ, học sinh có thể nghiên cứu các chủ đề như thủy văn và địa mạo phù sa, khí quyển và thời tiết, đá và phong hóa, thay đổi dân số.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Unit 1: Physical Geography – Hydrology and fluvial geomorphology (AS Level only)
1.1 The drainage basin system
1.2 Discharge relationships within drainage basins
1.3 River channel processes and landforms
1.4 The human impact
Unit 2: Physical Geography – Atmosphere and weather (AS Level only)
2.1 Diurnal energy budgets
2.2 The global energy budget
2.3 Weather processes and phenomena
2.4 The human impact
Unit 3: Physical Geography – Rocks and weathering (AS Level only)
3.1 Plate tectonics
3.2 Weathering
3.3 Slope processes
3.4 The human impact
Unit 4: Human Geography – Population (AS Level only)
4.1 Natural increase as a component of population change
4.2 Demographic transition
4.3 Population–resource relationships
4.4 The management of natural increase
Unit 5: Human Geography – Migration (AS Level only)
5.1 Migration as a component of population change
5.2 Internal migration (within a country)
5.3 International migration
5.4 The management of international migration
Unit 6: Human Geography – Settlement dynamics (AS Level only)
6.1 Changes in rural settlements
6.2 Urban trends and issues of urbanisation
6.3 The changing structure of urban settlements
6.4 The management of urban settlements
Physical Geography Option (A-level only) (2 out of 4):
7.1 Tropical environments
7.2 Coastal environments
7.3 Hazardous environments
7.4 Hot arid and semi-arid environments
Human Geography Option (A-level only) (2 out of 4):
8.1 Production, location and change
8.2 Environmental management
8.3 Global interdependence
8.4 Economic transition

Thành tích học sinh