Giới thiệu

AS Level English General Paper xây dựng cho học sinh khả năng hiểu và viết bằng tiếng Anh thông qua việc nghiên cứu một loạt các chủ đề xã hội đương đại. Khóa học giúp học sinh rèn luyện kỹ năng lập luận một các thuyết phục, nhận thức sâu rộng hơn về các vấn đề toàn cầu hiện tại, hiểu cách trình bày chính kiến rõ ràng và phản biện quan điểm của người khác.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
1. Overview of the Cambridge International AS Level English General Paper
1.1 Syllabus outline
1.2 Core course knowledge
1.3 Reading comprehension
2. Understanding and applying
2.1 Summarising and explaining what you read
2.2 Planning and organising responses
2.3 Skills review and practice
3. Analysing and evaluating
3.1 Argumentative writing
3.2 Exploring issues through discursive writing
3.3 Skills review and practice
4. Essential language skills
4.1 Use of English
4.2 Speech parts that add detail
4.3 Essential parts of speech
4.4 Adding complexity to your writing
4.5 Reviewing, editing and revising
5. Skills review and further study
5.1 Reviewing your writing skills
5.2 Reviewing your reading comprehension skills

Thành tích học sinh