Giới thiệu

AP Physics C: Electricity and Magnetism khám phá các khái niệm như tĩnh điện, chất dẫn điện, tụ điện và chất điện môi, mạch điện, từ trường và điện từ. Học sinh sẽ thực hiện công việc thực hành trong phòng thí nghiệm và các hoạt động trong lớp để điều tra các hiện tượng và sử dụng phép tính để giải quyết vấn đề.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Electrostatics
1.1 Coulomb’s Law
1.2 Electric field and electric potential
1.3 Electric potential due to point charges and uniform fields
1.4 Gauss’s Law
1.5 Fields and potentials of other charge distributions
Unit 2: Conductors, Capacitors, Dielectrics
2.1 Electrostatics with conductors
2.2 Capacitors
2.3 Dielectrics
Unit 3: Electric Circuits
3.1 Current and resistance
3.2 Current, resistance, and power
3.3 Steady-state direct-current circuits with batteries and resistors only
3.4 Gauss’s Law
Unit 4: Magnetic Fields
4.1 Forces on moving charges in magnetic fields
4.2 Forces on current carrying wires in magnetic fields
4.3 Fields of long current carrying wires
4.4 The Biot-Savart Law and Ampère’s Law
Unit 5: Electromagnetism
5.1 Electromagnetic induction (including Faraday’s Law and Lenz’s Law)
5.2 Inductance (including LR circuits)
5.3 Maxwell’s equations

Thành tích học sinh