Giới thiệu

AP Physics 2: Algebra-Based mở rộng hiểu biết của bạn về Vật lý khi bạn khám phá các chủ đề như chất lỏng; nhiệt động học; lực điện trường và thế năng; mạch điện; từ tính và cảm ứng điện từ; quang học hình học; và Vật lý lượng tử, nguyên tử và hạt nhân. Bạn sẽ thực hiện các hoạt động trong lớp dựa trên câu hỏi và thực hành trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu các hiện tượng.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Fluids: Pressure and Forces
1.1 Fluid systems
1.2 Density
1.3 Pressure and forces
1.4 Fluids and free-body diagrams
1.5 Buoyancy
1.6 Conservation of energy in fluid flow
1.7 Conservation of mass flow rate in fluids
Unit 2: Thermodynamics
2.1 Thermodynamic systems
2.2 Pressure, thermal equilibrium, and the Ideal Gas Law
2.3 Thermodynamics and forces
2.4 Heat and energy transfer
2.5 Thermodynamics and collisions
2.6 Probability, thermal equilibrium, and entropy
Unit 3: Electric Force, Field, and Potential
3.1 Electric systems and charge
3.2 Charge distribution: Friction, conduction, and induction
3.3 Electric permittivity
3.4 Electric forces and free-body diagrams
3.5 Gravitational and electromagnetic forces
3.6 Electric charges and fields
3.7 Conservation of electric energy
Unit 4: Electric Circuits
4.1 Definition and conservation of electric charge
4.2 Resistivity and resistance
4.3 Resistance and capacitance
4.4 Kirchhoff’s loop rule
4.5 Kirchhoff’s junction rule and the conservation of electric charge
Unit 5: Magnetism and Electromagnetic Induction
5.1 Magnetic systems
5.2 Magnetic permeability and magnetic dipole moment
5.3 Vector and scalar fields
5.4 Monopole and dipole fields
5.5 Magnetic fields and forces
5.6 Forces review
5.7 Magnetic flux
Unit 6: Geometric and Physical Optics
6.1 Waves
6.2 Electromagnetic waves
6.3 Periodic waves
6.4 Refraction, reflection, and absorption
6.5 Images from lenses and mirrors
6.6 Interference and diffraction
Unit 7: Quantum, Atomic, and Nuclear Physics
7.1 Systems and fundamental forces
7.2 Radioactive decay
7.3 Energy in modern physics (energy in radioactive decay and E=mc2)
7.4 Mass–energy equivalence
7.5 Properties of waves and particles
7.6 Photoelectric effect
7.7 Wave function and probability

Thành tích học sinh