Giới thiệu

AP English Literature and Composition học cách hiểu và đánh giá các tác phẩm tiểu thuyết, thơ và kịch từ các thời kỳ và các nền văn hóa khác nhau. Học sinh sẽ đọc các tác phẩm văn học và viết các bài luận để giải thích và hỗ trợ việc phân tích chúng.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Short Fiction I
1.1 Character
1.2 Setting
1.3 Structure
1.4 Narration
1.5 Literary Argumentation
Unit 2: Poetry I
2.1 Character
2.2 Structure
2.3 Figurative Language
2.4 Literary Argumentation
Unit 3: Longer Fiction or Drama I
3.1 Character
3.2 Setting
3.3 Structure
3.4 Literary Argumentation
Unit 4: Short Fiction II
4.1 Character
4.2 Setting
4.3 Structure
4.4 Narration
4.5 Literary Argumentation
Unit 5: Poetry II
5.1 Structure
5.2 Figurative Language
5.3 Literary Argumentation
Unit 6: Longer Fiction or Drama II
6.1 Character
6.2 Structure
6.3 Narration
6.4 Figurative Language
6.5 Literary Argumentation
Unit 7: Short Fiction III
7.1 Character
7.2 Setting
7.3 Structure
7.4 Narration
7.5 Figurative Language
7.6 Literary Argumentation
Unit 8: Poetry III
8.1 Structure
8.2 Figurative Language
8.3 Literary Argumentation
Unit 9: Longer Fiction or Drama III
9.1 Character
9.2 Structure
9.3 Narration
9.4 Literary Argumentation

Thành tích học sinh