Giới thiệu

AP English Language and Composition tìm hiểu về các yếu tố lập luận và bố cục khi bạn phát triển kỹ năng đọc và viết phê bình của mình. Bạn sẽ đọc và phân tích các tác phẩm phi hư cấu từ nhiều thời kỳ khác nhau và viết các bài luận với các mục đích khác nhau: ví dụ: giải thích một ý tưởng, tranh luận một quan điểm hoặc thuyết phục người đọc của bạn về điều gì đó.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Rhetorical situation, claims and evidence, reasoning and organization, style
1.1 Identify and describe components of the rhetorical situation: the exigence, audience, writer, purpose, context, and message
1.2 Identify and explain claims and evidence within an argument
1.3 ..................................
Unit 2: Emphasis on nonfiction readings that are selected to give students opportunities to identify and explain an author’s use of rhetorical strategies and techniques
2.1 Explain how an argument demonstrates understanding of an audience’s beliefs, values, or needs
2.2 Demonstrate an understanding of an audience’s beliefs, values, or needs
2.3 ..................................
Unit 3: Explain how writers’ choices reflect the components of the rhetorical situation
3.1 Identify and explain claims and evidence within an argument
3.2 Develop a paragraph that includes a claim and evidence supporting the claim
3.3 ..................................
Unit 4: Make strategic choices in a text to address a rhetorical situation
4.1 Identify and describe components of the rhetorical situation: the exigence, audience, writer, purpose, context, and message
4.2 Write introductions and conclusions appropriate to the purpose and context of the rhetorical situation
4.3 ..................................
Unit 5: Identify and describe the claims and evidence of an argument
5.1 Describe the line of reasoning and explain whether it supports an argument’s overarching thesis
5.2 Develop a line of reasoning and commentary that explains it throughout an argument
5.3 ..................................
Unit 6: Analyze and select evidence to develop and refine a claim
6.1 Identify and explain claims and evidence within an argument
6.2 Develop a paragraph that includes a claim and evidence supporting the claim
6.3 ..................................
Unit 7: Describe the reasoning, organization, and development of an argument
7.1 Identify and describe components of the rhetorical situation: the exigence, audience, writer, purpose, context, and message
7.2 Write introductions and conclusions appropriate to the purpose and context of the rhetorical situation
7.3 ..................................
Unit 8: Use organization and commentary to illuminate the line of reasoning in an argument
8.1 Explain how an argument demonstrates understanding of an audience’s beliefs, values, or needs
8.2 Demonstrate an understanding of an audience’s beliefs, values, or needs
8.3 ..................................
Unit 9: Explain how writers’ stylistic choices contribute to the purpose of an argument
9.1 Explain ways claims are qualified through modifiers, counterarguments, and alternative perspectives
9.2 Qualify a claim using modifiers, counterarguments, or alternative perspectives

Thành tích học sinh