Giới thiệu

AP Chemistry sẽ giúp học viên tìm hiểu các khái niệm cơ bản như cấu trúc, trạng thái vật chất, các loại lực tương tác giữa các phân tử, các phản ứng, đồng thời giúp học viên biết cách sử dụng các phép tính hóa học để giải quyết những vấn đề liên quan ở cấp độ đại học. Học viên hoàn thành khóa học có thể tham gia kỳ thi AP, làm tăng cơ hội được nhận vào các trường đại học nước ngoài chất lượng, đặc biệt là ở Mỹ và Canada.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Atomic Structure and Properties
1.1 Moles and molar mass
1.2 Mass spectroscopy of elements
1.3 ..................................
Unit 2: Molecular and Ionic Compound Structure and Properties
2.1 Types of chemical bonds
2.2 Intramolecular force and potential energy
2.3 ..................................
Unit 3: Intermolecular Forces and Properties
3.1 Intermolecular forces
3.2 Solids, liquids, and gases
3.3 ..................................
Unit 4: Chemical Reactions
4.1 Introduction for reactions
4.2 Net ionic equations
4.3 ..................................
Unit 5: Kinetics
5.1 Reaction rate
5.2 Introduction to rate law
5.3 ..................................
Unit 6: Thermodynamics
6.1 Endothermic and exothermic processes
6.2 Heat transfer and thermal equilibrium
6.3 ..................................
Unit 7: Equilibrium
7.1 Introduction to equilibrium
7.2 Calculating the equilibrium constant
7.3 ..................................
Unit 8: Acids and Bases
8.1 Introduction to acids and bases
8.2 pH and pOH of strong acids and bases
8.3 ..................................
Unit 9: Applications of Thermodynamics
9.1 Introduction to entropy
9.2 Gibbs free energy and thermodynamic favorability
9.3 ..................................

Thành tích học sinh