Giới thiệu

A Level Physics cho phép học sinh tìm hiểu và nghiên cứu chủ đề Vật lý mà mình đặc biệt quan tâm – bao gồm Vật lý thiên văn, Vật lý y tế và Vật lý ứng dụng. Môn học được xây dựng dựa trên các khái niệm và kỹ năng phát triển trong Vật lý IGCSE, đặc biệt thích hợp cho học sinh có kỹ năng và kiến thức liên quan tới khóa Khoa học bổ sung IGCSE hoặc tương đương.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Topic 1: Kinematics
Topic 2: Accelerated motion
Topic 3: Dynamics
Topic 4: Forces
Topic 5: Work, energy and power
Topic 6: Momentum
Topic 7: Matter and materials
Topic 8: Electric current
Topic 9: Kirchhoff's laws
Topic 10: Resistance and resistivity
Topic 11: Practical circuits
Topic 12: Waves
Topic 13: Superposition of waves
Topic 14: Stationary waves
Topic 15: Atomic structure
Topic 16: Circular motion
Topic 17: Gravitational fields
Topic 18: Oscillations
Topic 19: Thermal physics
Topic 20: Ideal gases
Topic 21: Uniform electric fields
Topic 22: Coulomb's law
Topic 23: Capacitance
Topic 24: Magnetic fields and electromagnetism
Topic 25: Motion of charged particles
Topic 26: Electromagnetic induction
Topic 27: Alternating currents
Topic 28: Quantum physics
Topic 29: Nuclear physics
Topic 30: Medical imaging
Topic 31: Astronomy and cosmology

Thành tích học sinh