Giới thiệu

Theo học A-level Literature, học sinh sẽ được khám phá hàng loạt tác phẩm đến từ nhiều thời kỳ và nền văn hóa khác nhau thuộc các thể loại văn học chủ đạo như thơ, văn xuôi và kịch. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng đọc và phân tích văn bản, được khuyến khích thực hiện việc đọc sâu rộng hơn để hiểu cặn kẽ các văn bản đã học, từ đó xây dựng nền tảng thường thức văn học nói riêng lẫn nghệ thuật nói chung.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Section 1: Poetry 1
1.1 Introduction to poetry
1.2 The language of poetry
1.3 Poetic structures and themes
1.4 Working with rhythms, sounds and movement
1.5 Poetry unseens
1.6 Timed poetry essays, critical and passage type
Section 2: Prose 1
2.1 Studying a novel or short story
2.2 Prose-opening paragraphs
2.3 The novel - structure
2.4 Characterisation
2.5 Prose unseens
2.6 Timed prose essays, critical and passage type
Section 3: Drama 1
3.1 Studying a play
3.2 Studying the themes of a play
3.3 Studying play structures
3.4 Characters in drama
3.5 The language of drama
3.6 Drama unseens
3.7 Timed drama essays, critical and passage type
Section 4: Poetry 2
4.1 Poetry critical essays
4.2 Poetry passage questions
4.3 Poetry unseens and comparisons
Section 5: Prose 2
5.1 Prose critical essays
5.2 Prose passage questions
5.3 Prose unseens and comparisons
Section 6: Drama 2
6.1 Drama critical essays
6.2 Drama passage questions
6.3 Drama unseens
Essay skills, techniques and problem solving
7.1 Writing a good critical essay
7.2 Tackling a passage question
7.3 Unseens
7.4 Unseen comparisons
7.5 Writing longer essays/coursework
7.6 Using critics
7.7 Command words and typical essay terminology
7.8 Troubleshooting

Theo học A Level English Literature, học sinh sẽ được khám phá hàng loạt tác phẩm đến từ nhiều thời kỳ và nền văn hóa khác nhau thuộc các thể loại văn học chủ đạo như thơ, văn xuôi và kịch. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng đọc và phân tích văn bản, được khuyến khích thực hiện việc đọc sâu rộng hơn để hiểu cặn kẽ các văn bản đã học, từ đó xây dựng nền tảng thường thức văn học nói riêng lẫn nghệ thuật nói chung.

Thành tích học sinh