Giới thiệu
Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Topic 1: Data processing and information
Topic 2: Hardware and software
Topic 3: Monitoring and control
Topic 4: Algorithms
Topic 5: E-Security
Topic 6: The digital divide
Topic 7: Expert systems
Topic 8: Spreadsheets
Topic 9: Modelling
Topic 10: Databases
Topic 11: Sound and video editing
Topic 12: IT in society
Topic 13: New and emerging technologies
Topic 14: Communications technology
Topic 15: Project management
Topic 16: System life cycle
Topic 17: Mail merge
Topic 18: Graphics creation
Topic 19: Animation
Topic 20: Programming for the web

Thành tích học sinh