Giới thiệu

A Level Computer Science với lượng kiến thức liên quan đến Khoa học Máy tính sẽ giúp học sinh nghiên cứu lý thuyết, tính toán và có nền tảng thiết kế hệ thống phần mềm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua đó định hướng con đường sự nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Personalized method according to student progress
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Part 1: Theory fundamentals
1.1 Information representation
1.2 Communication and networking technologies
1.3 Hardware
1.4 Logic gates and logic circuits
1.5 Processor fundamentals
1.6 Assembly language programming
1.7 Monitoring and control systems
1.8 System software
1.9 Security, privacy and data integrity
1.10 Ethics and ownership
1.11 Databases
Part 2: Fundamental problem-solving and programming skills
2.1 Algorithm design and problem-solving
2.2 Data types and structures
2.3 Programming and data representation
2.4 Software development
Part 3: Advanced theory
3.1 Data representation
3.2 Communication and Internet technologies
3.3 Hardware and virtual machines
3.4 Logic circuits and Boolean algebra
3.5 System software
3.6 Security Chapter 22 Artificial Intelligence (AI)
Part 4: Further problem-solving and programming skills
4.1 Algorithms
4.2 Recursion
4.3 Programming paradigms
4.4 File processing and exception handling
4.5 Object-oriented programming (OOP)
4.6 Low-level programming
4.7 Declarative programming

Thành tích học sinh