Giới thiệu

OSSD Science cho phép học sinh nâng cao hiểu biết về các khái niệm trong sinh học, hóa học, vật lý, khoa học trái đất và vũ trụ, các mối quan hệ qua lại giữa khoa học, công nghệ, xã hội và môi trường. Học sinh cũng được tạo cơ hội để phát triển hơn nữa kỹ năng điều tra khoa học của mình thông qua việc lập kế hoạch, thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát và nghiên cứu các lý thuyết khoa học liên quan đến mối liên hệ giữa các tế bào, phản ứng hóa học, các lực ảnh hưởng đến khí hậu và biến đổi khí hậu, sự tương tác của ánh sáng và vật chất…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi OSSD
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi OSSD
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu OSSD
Nội dung khóa học
Unit 1: Biology
1.1 Diversity of Living Things
1.2 Evolution
1.3 Genetic Processes
1.4 Animals: Structure and Function
1.5 Plants: Anatomy, Growth, and Function
1.6 Biochemistry
1.7 Metabolic Processes
1.8 Molecular Genetics
1.9 Homeostasis
1.10 Population Dynamics
Unit 2: Chemistry
2.1 Matter, Chemical Trends, and Chemical Bonding
2.2 Chemical Reactions
2.3 Quantities in Chemical Reactions
2.4 Solutions and Solubility
2.5 Gases and Atmospheric Chemistry
2.6 Organic Chemistry
2.7 Structure and Properties of Matter
2.8 Energy Changes and Rates of Reaction
2.9 Chemical Systems and Equilibrium
2.10 Electrochemistry
Unit 3: Environmental Science
3.1 Scientific Solutions to Contemporary Environmental Challenges
3.2 Human Health and the Environment
3.3 Sustainable Agriculture and Forestry
3.4 Reducing and Managing
3.5 Waste Conservation of Energy
Unit 4: Physics
4.1 Kinematics
4.2 Forces
4.3 Energy and Society
4.4 Waves and Sound
4.5 Electricity and Magnetism
4.6 Dynamics
4.7 Energy and Momentum
4.8 Gravitational, Electric, and Magnetic Fields
4.9 The Wave Nature of Light
4.10 Revolutions in Modern Physics: Quantum Mechanics and Special Relativity
Unit 5: Earth and Space Science
5.1 Astronomy
5.2 Planetary Science
5.3 Recording Earth’s Geological History
5.4 Earth Materials
5.5 Geological Processes

Thành tích học sinh