Giới thiệu

OSSD Math củng cố các kỹ năng toán học của học sinh trong các chủ đề như số học, đại số, hình học, đo lường, xác suất, thống kê… Khóa học mang tính thực tiễn khi đề cập đến các ứng dụng thực tế của toán học, nhấn mạnh sự hiểu biết về các khái niệm toán học rất cần thiết để thành công trong nhiều ngành nghề tương lai, tạo hứng thú cho học sinh hơn so với những bài học lý thuyết thông thường.

 

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi OSSD
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi OSSD
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu OSSD
Nội dung khóa học
Unit 1: Functions and Applications
1.1 Characteristics of Functions
1.2 Exponential Functions
1.3 Discrete Functions
1.4 Trigonometric Functions
1.5 Quadratic Equations
Unit 2: Advanced Functions
2.1 Exponential and Logarithmic Functions
2.2 Trigonometric Functions
2.3 Polynomial and Rational Functions
2.4 Characteristics of Functions
Unit 3: Calculus and Vectors
3.1 Rate of Change
3.2 Derivatives and Their Applications
3.3 Geometry and Algebra of Vectors
Unit 4: Mathematical of Data Management
4.1 Counting and Probability
4.2 Probability Distributions
4.3 Organization of Data for Analysis
4.4 Statistical Analysis
4.5 Culminating Data Management Investigation

Thành tích học sinh