Giới thiệu

Ngôn ngữ là cơ sở để suy nghĩ, giao tiếp và học tập. Học sinh cần có các kỹ năng đọc viết để có thể tiếp nhận và lĩnh hội các ý tưởng và thông tin, để tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực quan tâm và nghiên cứu, để thể hiện bản thân một cách rõ ràng và thể hiện khả năng học tập của mình. Đó là lý do tại sao OSSD English được đưa vào chương trình giảng dạy. Thông qua môn học này, học sinh được học cách giao tiếp tiếng Anh một cách rõ ràng và chính xác, cả bằng lời nói và bằng văn bản, nhờ vậy sớm phát triển những tố chất trong tương lai của mình ở thế giới bên ngoài trường học.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi OSSD
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi OSSD
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu OSSD
Nội dung khóa học
Unit 1: Oral Communication
1.1 Listening to Understand
1.2 Speaking to Communicate
1.3 Reflecting on Skills and Strategies
Unit 2: Reading and Literature Studies
2.1 Reading for Meaning
2.2 Understanding Form and Style
2.3 Reading With Fluency
2.4 Reflecting on Skills and Strategies
Unit 3: Writing
3.1 Developing and Organizing Content
3.2 Using Knowledge of Form and Style
3.3 Applying Knowledge of Conventions
3.4 Reflecting on Skills and Strategies
Unit 4: Media Studies
4.1 Understanding Media Texts
4.2 Understanding Media Forms, Conventions, and Techniques
4.3 Creating Media Texts
4.4 Reflecting on Skills and Strategies

Thành tích học sinh