Giới thiệu

IELTS là viết tắt của International English Language Testing System là cuộc thi kiểm tra mức độ thông thạo Anh ngữ phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư tại các nước nói tiếng Anh. IELTS bắt buộc thí sinh phải hoàn thành 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Điểm thi được chấm cho từng phần để từ đó lấy trung bình cộng ra điểm số IELTS overal.

IELTS có 2 hình thức thi là Học thuật (IELTS Academic) hoặc Tổng quát (IELTS General) để người học lựa chọn tùy theo mục đích mà họ hướng tới.

Mục tiêu
Tăng cường vốn từ vựng IELTS cho học viên
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IELTS
Nâng điểm từng phần thi hiệu quả
Cung cấp chiến lược quản lý thời gian hợp lý
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy bắt kịp xu hướng ra đề
Tài liệu luyện thi bám sát các dạng đề thi IELTS
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đạt điểm số mục tiêu
Nội dung khóa học
Unit 1: Writing
1.1 Describe some visual information like graph, table, chart or diagram
1.2 Respond to a point of view, argument or problem
Unit 2: Reading
2.1 Identifying information
2.2 Identifying writer’s views or claims
2.3 Matching information
2.4 Matching headings
2.5 Matching features
2.6 Matching sentence endings
2.7 Sentence completion
2.8 Summary, note, table, flow-chart completion
2.9 Diagram label completion
Unit 3: Speaking
3.1 The ability to communicate opinions and information on everyday topics and common experiences or situations
3.2 The ability to speak at length on a given topic (without further prompts)
3.3 The ability to express and justify opinions and to analyze, discuss and speculate about issues
Unit 4: Listening
4.1 A conversation between two people set in an everyday social context
4.2 A monologue set in an everyday social context
4.3 A conversation between up to four people set in an educational or training context
4.4 A monologue on an academic subject

Thành tích học sinh