Giới thiệu

Tiếng Anh chuyên ngành là một kỹ năng quan trọng mà nếu thành thạo sẽ tạo ra lợi thế lớn trong công việc cho người học. Nội dung các bài học tiếng Anh chuyên ngành tại Intertu sát với thực tế công việc chuyên môn. Trong các buổi học, học viên sẽ được giảng dạy bởi các giáo viên dày dặn kinh nghiệm, được giao tiếp, áp dụng vào các tình huống thực tế của lĩnh vực nghề nghiệp.

Mục tiêu
Chỉnh sửa phát âm các từ vựng chuyên ngành
Đọc hiểu và viết chính xác các thuật ngữ chuyên ngành
Xây dựng nền tảng tiếng Anh chuyên ngành vững chắc
Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn
Điểm nổi bật
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm trong chuyên ngành giảng dạy
Tài liệu học mang tính ứng dụng thực tế cao
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết thành thạo tiếng Anh chuyên ngành theo học
Nội dung khóa học
Unit 1: English speaking world
1.1 British and American culture
1.2 Intercultural communication
1.3 Public speaking
Unit 2: How to use English correctly?
2.1 Translation and interpreting English
2.2 Influencer and researcher English
2.3 Debate and argumentation English
Unit 3: English in specific specialties
3.1 English for computer science and information technology
3.2 English for economics and commerce
3.3 English for administration and human resources
3.4 English for marketing and communication
3.5 English for medicine
3.6 English for law
3.7 English for tourism
3.8 English for technical and mechanical majors

Thành tích học sinh