Giới thiệu

Mục tiêu bao trùm của Key Stage English là thúc đẩy các tiêu chuẩn cao về ngôn ngữ bằng cách trang bị cho học sinh khả năng nói và viết trôi chảy, đồng thời phát triển tình yêu văn học của các em thông qua việc đọc các văn bản văn học bên cạnh các văn bản phi văn học. Chương trình đảm bảo rằng học sinh sẽ được phát triển thói quen đọc sách thường xuyên; có được vốn từ vựng phong phú, nắm vững về ngữ pháp và các quy ước ngôn ngữ; đánh giá cao các di sản văn học; có năng lực trong nghệ thuật nói và nghe, thuyết trình và tranh luận.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Key Stage
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Key Stage
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Key Stage
Nội dung khóa học
Unit 1: Reading
1.1 English literature, both pre-1914 and contemporary
1.2 Shakespeare (two plays)
1.3 Seminal world literature
Unit 2: Writing
2.1 Well-structured formal expository and narrative essays
2.2 Stories, scripts, poetry and other imaginative writing
2.3 Notes and polished scripts for talks and presentations
2.4 A range of other narrative and non-narrative texts, including arguments, and personal and formal letters
Unit 3: Grammar and vocabulary
3.1 New vocabulary and grammatical constructions
3.2 The effectiveness and impact of the grammatical features
3.3 The differences between spoken and written language
3.4 Standard English and other varieties of English
3.5 Linguistic and literary terminology
Unit 4: Spoken English
4.1 Using Standard English confidently in a range of formal and informal contexts
4.2 Giving short speeches and presentations, expressing their own ideas and keeping to the point
4.3 Participating in formal debates and structured discussions, summarizing and/or building on what has been said
4.4 Improvising, rehearsing and performing play scripts and poetry in order to generate language and discuss language use and meaning, using role, intonation, tone, volume, mood, silence, stillness and action to add impact

Thành tích học sinh