Giới thiệu

Mục tiêu bao trùm của Key Stage English là thúc đẩy các tiêu chuẩn cao về ngôn ngữ bằng cách trang bị cho học sinh khả năng nói và viết trôi chảy, đồng thời phát triển tình yêu văn học của các em thông qua việc đọc các văn bản văn học bên cạnh các văn bản phi văn học. Chương trình đảm bảo rằng học sinh sẽ được phát triển thói quen đọc sách thường xuyên; có được vốn từ vựng phong phú, nắm vững về ngữ pháp và các quy ước ngôn ngữ; đánh giá cao các di sản văn học; có năng lực trong nghệ thuật nói và nghe, thuyết trình và tranh luận.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Key Stage
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Key Stage
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Key Stage
Nội dung khóa học
Unit 1: Reading
1.1 Word reading
1.2 Comprehension
Unit 2: Writing
2.1 Transcription
2.2 Composition
2.3 Vocabulary, grammar and punctuation

Thành tích học sinh