Giới thiệu

Toán học vốn là một bộ môn sáng tạo và có tính liên kết cao đã được phát triển qua nhiều thế kỷ. Nó cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, quan trọng đối với khoa học, công nghệ, kỹ thuật, tài chính, kế toán… Do đó, dù ở cấp độ nào thì học sinh cũng cần được cung cấp nền tảng cơ bản để trở nên thông thạo các nguyên tắc cơ bản của toán học, hiểu khái niệm và áp dụng kiến thức một cách chính xác, chứng minh bằng cách sử dụng ngôn ngữ toán học, giải quyết các vấn đề bằng cách áp dụng toán học vào các bài toán thông thường… Key Stage Math chính là môn học giúp học sinh đạt được những mục tiêu này.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Key Stage
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Key Stage
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Key Stage
Nội dung khóa học
Unit 1: Number
1.1 Number and place value
1.2 Addition and subtraction
1.3 Multiplication and division
1.4 Fractions
Unit 2: Measurement
Unit 3: Geometry
3.1 Properties of shapes
3.2 Position and direction
Unit 4: Statistics

Thành tích học sinh